По искане на Синята коалиция НС ще ревизира сделката с външния дълг на Милен Велчев

НС прие с 144 гласа проекторешението на Синята коалиция за преоценка на сделката с външния дълг. То предвижда да се направи ревизия и експертна оценка на сделката, защото вероятната загуба за близо осем години от нея е около 1,6 млн. евро. Според Иван Костов с това трябва да се установи дали Министерството на финансите е извършило операциите по замяна в интерес на българския данъкоплатец или тази замяна е била в интерес на банките кредитори. „Последиците от сделката са част от средносрочната перспектива от финансовия план на страната. Трябва да е ясно от къде произтичат загубите, които са нараснали“, каза Костов.