ПОЛИТИЧЕСКИ ПОЗИЦИИ на I Национално събрание на ДСБ

1. Издигане

1.1. Кандидат за народен представител в листата на ДСБ може да е всеки член и регистриран симпатизант на партията, както и всеки български избирател, споделящ Устава и програмните документи на ДСБ и отговарящ на изискванията за членство.

1.2. Всеки член, орган и структура на партията могат да предлагат кандидати за народни представители.

2. Условия за кандидатиране

2.1. Кандидатът за народен представител писмено заявява намерението (съгласието) си да бъде номиниран пред общинското (районното) ръководство, където е издигнат. В случаите, в които кандидатът е издигнат от орган или структура на партията, се представя и предложението или протоколът от съответния орган или структура на партията.

2.2. Към подаденото заявление кандидатът попълва личен формуляр, утвърден от Националното ръководство, и писмен текст (до 2 машинописни страници) със своята аргументация за участието си в политиката, намерения и умения в съответните области, в които би бил полезен като народен представител.

2.3. Копия от документите по чл. 2.1 и чл. 2.2 се представят на Комисията по подготовка на кандидати за изборни длъжности (оттук нататък Комисията) от съответното общинско (районно) ръководство в 3-дневен срок след постъпването им.

3. Правомощия на Комисията

3.1. Комисията събеседва с кандидатите, провежда тестове за проверка на мотивацията и на качествата им.

3.2. Кандидатите, които са народни представители от ДСБ, не преминават през подбора на Комисията. Техните кандидатури се представят направо пред съответното регионално събрание.

3.3. Комисията има право да не одобрява кандидатура с мотивирано решение на основание чл. 44, ал. 3 от Устава.

4. Правомощия на регионалното събрание

4.1. Регионалният координатор свиква регионално събрание, предлага одобрените от Комисията кандидати, информира делегатите за източниците на номинациите им и биографични данни за тях. Кандидатите се представят при равни условия.

4.2. Регионалното събрание чрез гласуване подрежда номинираните кандидати.

4.3. Делегатите на събранието гласуват в съответствие със своята съвест и убеждения, като се съобразяват с качествата на кандидатите, с техните лични политически умения и знания, с териториалните и други особености на региона.

4.4. Регионалният координатор представя протокола от събранието на Националното ръководство в 3-дневен срок от провеждането му.

5.Обжалване

5.1. За нарушения на настоящия правилник кандидатите за народни представители могат да подадат жалба пред Националния вътрешнопартиен арбитраж в 7-дневен срок, който е длъжен да се произнесе в същия срок.

6.Вътрешни избори

6.1. Вътрешни избори за утвърждаване на кандидатите за народни представители могат да се организират след решение на Националното ръководство по мотивирано предложение на мнозинството от общинските (районните) организации от избирателния район.

6.2. Вътрешните избори се провеждат по следния ред:

6.3. Общинската (районната) организация свиква събрание по реда на чл. 21 от Устава. На него се взема решение за или против провеждането на вътрешни избори и се посочва мотивът за това. Решенията на общинската (районната) организация с мотивите към тях се представят на Националното ръководство в 3-дневен срок от провеждането му.

6.4. При постъпване на мотивирани искания от повече от половината общински организации Националното ръководство се произнася с решение по тях в 7-дневен срок.

6.5. Регионалният координатор определя график на общинските (районните) събрания. На тях одобрените от Комисията кандидати от избирателния район се представят при равни условия.

6.6. Във вътрешните избори участват всички членове и регистрирани симпатизанти на партията.

6.7. Членовете и регистрираните симпатизанти гласуват на събранието в съответствие със своята съвест и убеждения, като се съобразяват с качествата на кандидатите, с техните лични политически умения и знания, с териториалните и други особености на региона.

6.8. Резултатите от вътрешните избори са окончателни за определянето и подреждането на кандидатите.

6.9. Регионалният координатор представя протоколите от вътрешните избори на Националното ръководство в 3-дневен срок след провеждането им.

7.Правомощия на Националното ръководство

7.1. Националното ръководство, като се съобразява с подреждането на кандидатите за народни представители от регионалните събрания и в съответствие с правомощията си по чл. 17 на Устава, определя водачите на листите, които председателят на партията регистрира.

7.2. При условията на чл. 7.1 и при сключени коалиционни споразумения Националното ръководство окончателно определя листите на кандидатите за народни представители, които председателят на партията регистрира.

8. Допълнителни разпоредби

8.1. При гласуването на кандидатите за народни представители за 40-то Народно събрание имат право да участват всички членове и регистрирани симпатизанти независимо от това, кога са станали членове или са се регистрирали като симпатизанти на партията.

8.2. Сроковете на процедурите за издигане кандидати за народни представители за 40-то Народно събрание, описани в настоящия Правилник, са:

8.2.1. Документите по чл. 2.1 и чл. 2.2 се подават от 07.03 до 21.03.2005 г.

8.2.2. Комисията събеседва с кандидатите от 17.03 до 10.04.2005 г.

8.2.3. Регионални събрания се провеждат от 19.03. до 15.05.2005 г.

9.1. Сроковете на процедурите за издигане кандидати за народни представители за 41-то Народно събрание, описани в настоящия Правилник, са:

9.1.1. Документите по чл. 2.1 и чл. 2.2 се подават от 05.03.2009 г. до 26.03.2009 г.

9.1.2. Комисията събеседва с кандидатите от 26.03. 2009 г. до 05. 04.2009 г.

9.1.3. Регионални събрания се провеждат от 05.04.2009 г. до 11.05.2009 г.

10. Сроковете на процедурите за издигане на кандидати за народни представители за 42-то Народно събрание, описани в настоящия Правилник, са:

10.1.1. Документите по чл. 2.1 и член 2.2 се подават от 10.09.2012г. до 08.10.2012г.

10.1.2. Комисията събеседва с кандидатите от 08.10.2012г. до 22.10.2012г.

10.1.3. Регионалните събрания се провеждат от 22.10.2012г. до 12.11.2012г.

Този правилник се приема въз основа на глава VІІІ от Устава на партия “Демократи за силна България”.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Налице е заплаха за националната ни...
Налице е заплаха за националната ни сигурност през ДАНС. Това заяви в "Още от...
Владимир Славенски: Общинският съвет на Пловдив блокира отчетността...
С остра критика реагираме на решението на ОбС на Пловдив, което не прие нашето...
Бонка Василева: Осигурени са нужните 37 милиона лева...
Имаме и позитивни новини за София - осигурени са нужните 37 милиона лева за...
Д-р Ивайло Митковски: Следдипломната квалификация е задължителна за...
Д-р Ивайло Митковски е ортопед-травматолог, депутат в парламентарната комисия по здравеопазване от листата на...
Людмила Илиева: Здравеопазването във Велико Търново и региона...
Здравеопазването в региона ще се покачи на следващо ниво и с наличието на въздушни...