ПОКАНА

ИК „НЕ“ на измамата „БЕЛЕНЕ“

Ви кани на среща с членовете на комитета г-н Огнян Минчев и г-н Димитър Бъчваров във вторник 22 януари 2013 г. от 18 ч., в голямата зала на ул. ‘А. П. Чехов’ 16 А /район ‘Изгрев’/

от Инициативния Комитет