ПОЗИЦИЯ На Синята коалиция за незаконността на референдума за строителството на АЕЦ „Белене”

(видео)

ПОЗИЦИЯ

На Синята коалиция за незаконността на референдума за строителството на АЕЦ “Белене”

Синята коалиция е срещу провеждане на референдум за строителството на АЕЦ “Белене”, защото той противоречи на Конституцията на Република България, на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,и Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Провеждането на референдум противоречи на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. В неговия чл. 45 ал. 1 е посочено, че “ядрена централа се изгражда по решение на Министерския съвет.”

Възложената изключителна компетентност на Министерския съвет се дължи на условието, че конкретното решение изисква събиране на най-разнообразна експертиза за индивидуален инвестиционен проект, която е недостъпна за избирателите и за народните представители. Тя се отнася до:

– собствеността на проектната компания, включително държавното участие;

– финансирането на инвестицията, включително държавните гаранции,обвързващи бюджета;

– оценката за въздействие на околната среда;

– оценката на рисковете за производството на ядрена енергия, станали вероятни след Чернобил и Фокушима;

– оценката на бизнес перспективите, необходимата цена на електроенергията за възвръщаемост на инвестицията и пр.

С предложението за референдум за строителството на АЕЦ “Белене” избирателят бива намесен в изключителните правомощия на компетентния орган-Министерския съвет. По силата на чл. 9 ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, национален референдум се провежда само по “въпроси с национално значение от компетентността на Народното събрание”. Решението за строителство на АЕЦ “Белене” не е от компетентността на Народното събрание, а на Министерския съвет.

С инициативата се предлага да се проведе референдум, който да се произнесе по вече взетото Решение № 250 от 29 март 2012 г. за спирането на изграждането на “Ядрена централа на площадка “Белене”. Това решение на МС е взето в съответствие с неговите правомощия и не може да бъде подлагано на пререшаване от национален референдум по силата на самия Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Защото законен е референдум само по въпроси от компетентността на Народното събрание.

Строителството на такъв крупен инвестиционен проект като АЕЦ “Белене” е свързано с определени бюджетни задължения на българската държава.

Провеждането на обсъждания референдум противоречи на Конституцията на Република България, защото по силата на нейния чл. 87 ал. 2, право на законодателна инициатива по въпросите на бюджета на страната има единствено Министерският съвет.

В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление изрично е посочено в чл. 9 ал.2 т. 4, че “чрез национален референдум не могат да се решават въпроси на държавния бюджет”.

По силата на чл. 84 т. 9 от Конституцията на Република България, Народното събрание “дава съгласие за сключване на договори за държавни заеми”.Това съгласие или несъгласие предполага изразяване на отношение към законодателна инициатива на Министерския съвет на Република България. Както вече бе посочено, избирателите, според Конституцията,нямат инициатива по дълга на страната и по нейните бюджетни въпроси. Това означава, че Народното събрание изразява своето отношение по бюджета и дълга само след предложение на правителството, а не на избирателите.

Аргументите водят до следните два извода. Какъвто и да е изходът от референдума той не може да задължи:

1. Народното събрание да вземе решение, с което да подкрепи или отхвърли конкретната инвестиция на “Ядрена централа на площадка “Белене”.

2. Министерският съвет да снеме от себе си задълженията, възложени му от Закона за безопасно използване на ядрената енергия,или да преразгледа вече взетото свое решение, спиращо изграждането на АЕЦ “Белене”.

Изводите показват, че въпросният референдум не само противоречи на Конституцията на Република България и посочените по-горе закони на страната; той е безпредметен.

12.10.2012 г.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Катя Панева: Професор Хинков получава нашата подкрепа в...
Злоупотребите в доклада за "Пирогов" трябва да бъдат разследвани. Тя коментира обществените поръчки в...
Резолюция на Изпълнителния съвет на ДСБ, ...
1. Изказва своята благодарност на всички български граждани за дадената подкрепа на местните избори...
Георги Ганев: Бюджет 2024 не пречи за влизането...
Единственото продължаващо препятствие за еврозоната е инфлацията и предложеният бюджет за 2024 г. не...
Людмила Илиева: Съдебната реформа е най-важната част от...
За промените в Конституцията тя посочи, че на 8-и декември предстои т.нар. второ първо...
Ивайло Митковски: Скандалите са в НС и ...
Депутатите поругават парламента. Някои явно не отчитат нивото, за което са избрани. Парламентът е най-висшият...