Позиция на ДСБ по повод проект за ЗИД на КСО

ПОЗИЦИЯ
на ПП “Демократи за силна България” по повод проект за ЗИД на КСО

Положително оценяваме освобождаването на НОИ от част от социалните плащания и прехвърлянето им към бюджета на МТСП. Този процес трябва да бъде доведен докрай. Но не подкрепяме ЗИД на КСО, тъй като не постига заявените си цели:
• не осигурява устойчивост на пенсионния модел,
• не дава решение на основните проблеми и
• влошава положението на осигурените лица.
След девет години на спрени реформи и популистки мерки, българската пенсионна система е изправена пред тежки непосредствени проблеми и несъстоятелност в дългосрочен план.
Без подкрепа от правителството няма да има пари за пенсии в края на годината. Бюджетът на НОИ за тази година е без покритие на допълнителния си дефицит от над 200 милиона лева. Нереалистична е прогнозата на МФ за намалени разходи за пенсии през 2011г., затова ще има голям дефицит и за 2011 г. Предвиденото увеличаване на осигурителния стаж с една година има минимален бюджетен ефект и не е решение на проблема с дефицита.
Прекъсната е връзката между размерите на доходите и пенсиите. НОИ изразходва над 400 милиона лева годишно за държавни служители в привилегировано положение, за които държавата не внася нужните осигуровки. Пенсиите на редица категории земеделци са по-високи от осигурителните им доходи. Законопроектът не премахва тази несправедливост. Не дава отговор на демографската криза, ниската заетост и доходи, които намаляват приходите на НОИ. Не осигурява и повече натрупване във втория стълб на пенсионната система, нито дава решение на загубите, понесени на борсата от частните пенсионни фондове.
Предложените законодателни мерки не предотвратяват дългосрочните рискове и не решават проблема с финансирането на пенсиите. Сигналите за готовност за увеличение на вноските още от 2011 г., са обезпокоителни. Увеличаването ще влоши положението на наетите лица, на самоосигуряващите се и на предприемачите, без да стабилизира системата.
Пенсионната реформа не е задача само на МТСП. “Демократи за силна България” Настояваме за цялостна правителствена пенсионна политика, която задължително включва:
1. Съкращаване на излишни администрации, обединяване на други, намаляване на броя на областите и ограничаване на общата и обслужваща администрация;
2. Правителството и съдебната власт да плащат за всички свои служители вноски, отговарящи на действителните им пенсионни права. Административната реформа ще осигури достатъчно средства за това. Същото следва да направят и самоосигуряващите се земеделци. Това ще премахне несправедливостта в пенсионната система.
3. Увеличаване на елемента на лично спестяване (т.нар.”втори стълб”) в пенсионната система и предлагане на справедливи условия за самонаетите лица, стартиращите и семейните предприятия.
ДСБ ще подкрепим реформа, която увеличи броя на осигурените лица, насърчи ги да плащат вноски върху реалния си доход, и гарантира условия за трудово дълголетие и предприемаческа инициатива. Защото така се гарантират справедливи пенсии и достойни старини, на основата на труд, лична инициатива и солидарност между гражданите.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Позиция на Националното ръководство на ПП “Демократи за...
На свое заседание, проведено на 06.10.2022г., Националното ръководство на ПП „ДСБ“ обсъди изборните резултати...
Водещите кандидати на ДСБ в листите на “Демократична...
Доверете се на разума с номер 25 за "Демократична България"!
Кристина Петкова: в следващия Парламент ще настоявам за...
Кристина Петкова в "Денят с Веселин Дремджиев" Радвам се, че вицепрезидентът Йотова е прочела...
Атанас Атанасов: Би било добре, ако може да...
За „Демократична България” би било добре, ако постигне мнозинство само с „Продължаваме Промяната”. Това...
Атанас Атанасов: Още през март получихме информация, че...
“Искам да започна с едно извинение към българските граждани. В това трудно време извинявайте,...