Позиция на ДСБ, относно обществения транспорт в Столична община

1. Предложените документи не са обсъждани при приемане на бюджета на Столична община за 2016г. Задължение на кмета е те да се обсъдят в общата рамка на бюджета, защото предвиждат сериозни инвестиции и са част от общата инвестиционна програма на Столична община.

2. Вместо да се определи точно себестойността на едно пътуване въз основа на специфичните разходи на превозвачите, броя на пътниците по превозни средства, общият брой пътувания в София, се предлага обратна икономическа логика в интерес на ЦГМ-ЕАД: “Цените на превозните документи се образуват не по “Правилата за определяне на цените на превозните документи в обществения градски транспорт”, а въз основа на Икономическата рамка, изготвяна всяка година, която е по-ясен изразител на очакваните разходи и очакваните приходи в системата на градския транспорт.”

3. Правилата, които действат по отношение на определяне на себестойността на едно пътуване в системата на обществения транспорт в Столична община, не противоречат на Икономическата рамка, двата документа взаимно се допълват. Крайното решение за цената трябва коректно да отразява и удовлетворява финансовата логика и целите на общинската транспортна политика.

4. Не са посочени данни за броя на пътуванията в Столична община по направления, по видове превозни средства и общия брой на пътуванията, въпреки че в обосновката е посочено, че “Проектът на икономическа рамка е разработен въз основа на извършени локални наблюдения и преброявания на пътникопотока през изминалите години“. Това означава, че не са правени актуални изследвания на пътникопотока, което е сериозен дефект на предложената Икономическа рамка и общинските съветници се въвеждат в заблуда.

5. Въвеждането на справедлива тарифна политика за пътуванията в обществения транспорт трябва да бъде съчетано с ефективна система за контрол на редовността на пътниците. Според вносителите “Очаква се намаление на броя на пътниците, пътуващи без превозни документи, предвид на повишаване на стойността на картата за еднократно пътуване, продавана от контрольор и стойността на акта за административно нарушение.” Това е несъстоятелно, защото просто правило е, че повишаването на данъците и таксите води до намаляване на готовността за тяхното заплащане. Така тежестта на изпълнение на Икономическата рамка се прехвърля върху коректните пътници. Не е възможен разумен икономически подход в система, която допуска средно 15-20% процента гратис пътувания, а в отделни линии, дори и повече!

6. По Инвестиционния план на ЦГМ-ЕАД за 2016 г.

6.1. За изпълнението му са необходими 6,8 млн. лв, или 1/5 от общите приходи на ЦГМ от платеното паркиране в София, които за 2016 г. са планирани да бъдат 33 млн. лв, т.е. не е необходимо тези средства да се калкулират в цената на превозните документи, защото се осигуряват от платеното паркиране. Възниква въпросът: Защо повече от 10 години всички приходи от платеното паркиране в “синя” и “зелена” зона в София не се използват, както беше първоначално заявено: “за изграждане на паркинги и за модернизиране на системата за паркиране” и не е изграден нито един такъв паркинг, а средствата влизат в общия бюджет на ЦГМ?.

6.2. Въвеждането на предвидените в Инвестиционния план бус-ленти не предлага интегриран подход, който да гарантира подобрение на услугата на обществения транспорт по едно или няколко направления като цяло.

6.3. Не е ясно, кои надземни паркинги ще бъдат изградени. Стойностите, които са посочени, са само индикативни и прогнозни, дори и за подземните паркинги, които са изградени, което означава, че няма подготвени проекти. Липсва цялостен план за решаване на проблемите с паркирането в централна градска част.

6.4. Начинът, по който са аргументирани намеренията за провеждане на

обществена поръчка за изграждане на Единна система за продажба и таксуване на превозни документи в обществените превозни средства на Столична община, предполага направеното до момента в тази насока да бъде изоставено и да се изгражда отново. Липсва отчет за изпълнението на системата до момента, за която е работено в продължение на години и в която са инвестирани много средства.

7. По Програмата за развитие на автобусния транспорт 2016-2018г.

Програмата почти изцяло представя неизпълнените обещания на Столична община от Програмата за развитие на обществения транспорт 2012-2015г. и Общинския план за развитие 2007-2013г. За пореден път на общинските съветници се предлага да гласуват за “copy-paste” – програми, за изпълнението на които кметът на столицата не е дал отчет до момента.

Цената за пробег на километър в предложеното за концесионен договор, според нашия разчет, не следва да бъде по-висока от 2,02 лв/км при спазване на Европейския регламент и министерската наредба,които регламентират какво е “разумна печалба” при такава услуга, а именно 5%.

При увеличението на тази печалба до 25%, позовавайки се, на европейските и национални правила, цената не следва да надвишава 2,42лв/км.Цена от 3лв/км, в така предложения проект на договора, категорично не е изгодна за жителите на София.

Наложителна е спешна проверка на юридическата възможност договорът да не бъде сключен изобщо,поради това,че по наша информация, фирмата концесионер-МТК “Граоуп” е без лиценз за превозвач!

Аудио запис

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...