Позиция на ДСБ относно заявлението на премиера Станишев, че БСП е изпълнила голяма част от предизборните си ангажименти (12-04-2007)

1. Вместо “Два пъти годишно повишаване на доходите от труд, съобразено с ръста на БВП и инфлацията”, доходите продължават съществено да изостават от ръста на БВП, а ръстът на най-ниските доходи и пенсии изостава дори от инфлацията. Пенсиите от средата на 2005 г. и към днес са с 1% по-малко, като се отчете инфлацията. Повишение, което на практика стана намаление.

2. Вместо “От 2006 г. средствата за образование да се повишат до 5% от БВП с тенденция до 2009 г. делът им да достигне 5,8%.”, за 2007 г. те са 4.1 % от БВП, или с 400 млн. лева по-малко от обещаното.

3. Нагло бяха излъгани преподавателите във висшите училища, с обещанието, че заплатите им няма да са по ниски от:

за асистенти и докторанти 750 лв. към момента.

за доценти – 1000 лв. към момента.

за професори – 1250 лв. към момента.

Всички знаят, че заплатите им са на половината на обещаното.

4. Не се осъществи обещаната финансова децентрализация на образованието, съгласно която парите трябваше да отидат в училищата!

5. За първи след 1990 г. бе посегнато на автономията на висшите училища.

6. Вместо широк достъп до училище – повишаване на таксите в държавните университети. След влизането в ЕС, заплахата българската младеж да напусне страната, за да получи своето образование в страните членки е по-голяма от всякога.

7. Вместо “Определяне на фиксиран процент от БВП на страната за функция “Култура” от 0,8 до 1,2 % годишно.”, за 2007 г. е отпуснат 0.6 % от БВП, което е между 100 и 300 млн. лева по-малко от обещаното.

8. Вместо “Ограничаване на “сивата икономика” в рамките на 20-25% и рязко ограничаване на “черната (престъпна) икономика” ­ от 12-14% на 5-7%.”, страната ни продължава да бъде с най-висок дял на сива икономика в ЕС.

9. Изцяло пренебрегнат беше ангажиментът за съхраняване, опазване и възстановяване на биологичното разнообразиие и природата – мрежата от защитени територии “Натура 2000” беше осакатена, заради съмнителни инвеститорски интереси на “обръча от фирми”. От планираните 36% защитените територии се намалиха на 18%. Застрашени от унищожаване са перлите на българската природа – Пирин, Шабленското и Дуранкулашкото езера, вековни гори в Рила, Странджа-Сакар, Мурсалица и др.

10. Управлението на отпадъците не само не се подобрява, но страната ни се превръща в сметище.

11. Не се усвояват европейските фондове, изоставането е драстично – около 15% са усвоените средства. Поетите ангажименти за изграждане на пречиствателни станции и депа за отпадъци не се изпълняват – завършена е само 1 станция, която не работи.

12. БСП обеща да въведе в експлоатация минимум 392 километра нови магистрали, а досега e въвела само 50 километра, започнати от предишните правителства.

13. БСП обеща да увеличи от 62% на 82% дела на пътищата от републиканската пътна мрежа със средно и добро състояние, а до момента няма увеличение дори с 1%.

14. Две години не стигнаха на Правителството да изготви здравна стратегия. Политиката на БСП в здравеопазването доведе до: платен достъп до медицинска помощ; мащабна корупция; огромен сив сектор; влошено качество на здравното обслужване; ниско заплащане на медиците и дефицит на медицински кадри; най-скъпите лекарства в Европа.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Налице е заплаха за националната ни...
Налице е заплаха за националната ни сигурност през ДАНС. Това заяви в "Още от...
Владимир Славенски: Общинският съвет на Пловдив блокира отчетността...
С остра критика реагираме на решението на ОбС на Пловдив, което не прие нашето...
Бонка Василева: Осигурени са нужните 37 милиона лева...
Имаме и позитивни новини за София - осигурени са нужните 37 милиона лева за...
Д-р Ивайло Митковски: Следдипломната квалификация е задължителна за...
Д-р Ивайло Митковски е ортопед-травматолог, депутат в парламентарната комисия по здравеопазване от листата на...
Людмила Илиева: Здравеопазването във Велико Търново и региона...
Здравеопазването в региона ще се покачи на следващо ниво и с наличието на въздушни...