Позиция на ДСБ за проектобюджета за 2008 г. (13-11-2007)

1. Бюджетът е съставен на невярна основа.

– подценен е очаквания БВП за тази година, а от там и размерът му за 2008 г. е занижен с над 2 млрд. лева;

– произволни са допусканията за цената на суровия петрол (68.1 долара)и курса на долара;

– планираната средногодишна инфлация от 6.9 % за 2008 г. е занижена и на фона на тенденциите тази година;

В резултат от това отново са подценени консолидираните приходи за 2008 г. с повече от 1 млрд. лева. Планираният бюджетен излишък от 3 % от БВП отново и значително ще бъде надхвърлен. За сметка на това инфлацията отново ще изяде предвидените увеличения на пенсиите и заплатите.

2. Сферите, които не са реформирани, както и тези, за които сме критикувани от ЕС, не са приоритет на Бюджет 2008.

При среден ръст на разходната част на бюджета от 20.9 %, със значително по-малко номинално нарастване на финансирането са:

– социалните помощи (спад от 7.3%);

– полицията (ръст от 6.1%);

– здравеопазването (ръст от 15.5 %);

– култура (ръст от 16.3 %).

Извън приоритетите на бюджета са и съдебната власт (20.1%) и пенсиите (20.2%). Образованието е едва на последно място по ръст на приходите сред “приоритетните” държавни функции. Планираните 4.2 % от БВП за образование са още една демонстрация, че правителството никога не е смятало да изпълни обществения договор с който дойде на власт.

3. Единственият безспорен приоритет на Бюджет 2008 г. са бюджетните излишъци.

Спрямо 2007 г. планираните бюджетни излишъци са завишени от 2.0 на 3 % от БВП, а като абсолютна стойност заложените излишъци за 2008 г. от 1821.4 млн. лева надвишават сумата от 2007 г. (1022.8 млн.) със 78 %.

Излишъците за 2007 г. ще надхвърлят планираните над два пъти. Значително ще бъдат надхвърлени и излишъците за 2008 г., което ще се отрази негативно на доходите на хората и на икономическото развитие на страната. Излишъците не решават и няма да решат въпроса с търговския дефицит и дефицита по текущата сметка.

4. Планираните бюджетни излишъци са равни на предвидените за усвояване средства от ЕС. Това обезсмисля помощта на ЕС и спира достигането на европейските стандарти и качество на живота.

5. Отсъства анализ на усвояването на еврофондовете за 2007 г. и няма гаранции че ще бъдат разходвани и планираните средства за 2008 г.

Сферите в които голям дял от увеличението на разходите за 2008 г. е по линия на ЕС може да останат с по-малко пари от предвидените в бюджета. Такива са:

– “Селско и горско стопанство, лов и риболов”;

– “Опазване на околната среда”;

– “Транспорт и съобщения”.

Бюджет 2008 няма да ускори, а ще спъне развитието на страната.

Бюджет 2008 ще забави европейската интеграция.

С Бюджет 2008 правителството се кани да не отстъпи на никого последното място на България по доходи в ЕС.

София,

13 ноември 2007 г.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...
Атанас Атанасов: ПП-ДБ сме единствената политическа сила, която...
Няма да се борим за оцеляване на тези избори, ние ще се борим за...