Позиция на ДСБ за проектобюджета за 2008 г. (13-11-2007)

1. Бюджетът е съставен на невярна основа.

– подценен е очаквания БВП за тази година, а от там и размерът му за 2008 г. е занижен с над 2 млрд. лева;

– произволни са допусканията за цената на суровия петрол (68.1 долара)и курса на долара;

– планираната средногодишна инфлация от 6.9 % за 2008 г. е занижена и на фона на тенденциите тази година;

В резултат от това отново са подценени консолидираните приходи за 2008 г. с повече от 1 млрд. лева. Планираният бюджетен излишък от 3 % от БВП отново и значително ще бъде надхвърлен. За сметка на това инфлацията отново ще изяде предвидените увеличения на пенсиите и заплатите.

2. Сферите, които не са реформирани, както и тези, за които сме критикувани от ЕС, не са приоритет на Бюджет 2008.

При среден ръст на разходната част на бюджета от 20.9 %, със значително по-малко номинално нарастване на финансирането са:

– социалните помощи (спад от 7.3%);

– полицията (ръст от 6.1%);

– здравеопазването (ръст от 15.5 %);

– култура (ръст от 16.3 %).

Извън приоритетите на бюджета са и съдебната власт (20.1%) и пенсиите (20.2%). Образованието е едва на последно място по ръст на приходите сред “приоритетните” държавни функции. Планираните 4.2 % от БВП за образование са още една демонстрация, че правителството никога не е смятало да изпълни обществения договор с който дойде на власт.

3. Единственият безспорен приоритет на Бюджет 2008 г. са бюджетните излишъци.

Спрямо 2007 г. планираните бюджетни излишъци са завишени от 2.0 на 3 % от БВП, а като абсолютна стойност заложените излишъци за 2008 г. от 1821.4 млн. лева надвишават сумата от 2007 г. (1022.8 млн.) със 78 %.

Излишъците за 2007 г. ще надхвърлят планираните над два пъти. Значително ще бъдат надхвърлени и излишъците за 2008 г., което ще се отрази негативно на доходите на хората и на икономическото развитие на страната. Излишъците не решават и няма да решат въпроса с търговския дефицит и дефицита по текущата сметка.

4. Планираните бюджетни излишъци са равни на предвидените за усвояване средства от ЕС. Това обезсмисля помощта на ЕС и спира достигането на европейските стандарти и качество на живота.

5. Отсъства анализ на усвояването на еврофондовете за 2007 г. и няма гаранции че ще бъдат разходвани и планираните средства за 2008 г.

Сферите в които голям дял от увеличението на разходите за 2008 г. е по линия на ЕС може да останат с по-малко пари от предвидените в бюджета. Такива са:

– “Селско и горско стопанство, лов и риболов”;

– “Опазване на околната среда”;

– “Транспорт и съобщения”.

Бюджет 2008 няма да ускори, а ще спъне развитието на страната.

Бюджет 2008 ще забави европейската интеграция.

С Бюджет 2008 правителството се кани да не отстъпи на никого последното място на България по доходи в ЕС.

София,

13 ноември 2007 г.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Катя Панева: Професор Хинков получава нашата подкрепа в...
Злоупотребите в доклада за "Пирогов" трябва да бъдат разследвани. Тя коментира обществените поръчки в...
Резолюция на Изпълнителния съвет на ДСБ, ...
1. Изказва своята благодарност на всички български граждани за дадената подкрепа на местните избори...
Георги Ганев: Бюджет 2024 не пречи за влизането...
Единственото продължаващо препятствие за еврозоната е инфлацията и предложеният бюджет за 2024 г. не...
Людмила Илиева: Съдебната реформа е най-важната част от...
За промените в Конституцията тя посочи, че на 8-и декември предстои т.нар. второ първо...
Ивайло Митковски: Скандалите са в НС и ...
Депутатите поругават парламента. Някои явно не отчитат нивото, за което са избрани. Парламентът е най-висшият...