Позиция на ДСБ за поредната криза с наводненията в страната (14-03-2006)

На 9 август 2005 г. ДСБ предупредихме, че има неподдържана и неизправна инфраструктура, липса на превантивни мерки в резултат на които България пострада от наводненията. Днес, шест месеца по-късно, при първия по-силен валеж страната е заплашена от нова криза. Това е резултат от:

– Липса на мерки за поддържане на 3000 язовира от системата на МЗГ;

– Непочистени корита на реките;

– Непостроени надеждни диги и неукрепени русла на реките;

– Изразходваните 118 млн. лв. не дадоха резултат;

– Правителството не съумя да се възползва от предложената от ЕС помощ. То не подготви проекти и не беше готово за конкретни действия и строга отчетност;

– Не беше преустановена сечта във водосборите на реките;

– Продължава безконтролното унищожаване на българската гора;

Политическата отговорност за управлението на водите и горите в днешното правителството е на ДПС – това са министърът на земеделието и горите Нихал Кабил и министърът на околната среда и водите Джавдет Чакъров. Обръчът от фирми е захранен със средства, а проблемите на страната не са решени.

ДСБ иска оставката на ресорния вицепремиер Емел Етем и изслушване на министър-председателя за размерите на кризата и действията за нейното преодоляване.