Позиция на ДСБ във връзка с разпространения междинен доклад на ЕК

Във връзка с разпространения междинен доклад на ЕК за България ние, Демократи за силна България отбелязваме:

1. ЕК приветства политическата воля в България да се извършат реформи и напредък в областта на правосъдието и вътрешния ред. Като част от парламентарното мнозинство ние ще поддържаме и ще укрепваме тази воля с цел да се установи справедливостта в българското общество.

2. Тази цел може да бъде постигната само с радикални реформи в съдебната система, където неефективността в крайната фаза на съдебния процес продължава да лишава гражданите от правосъдие. Реформите трябва да се предшестват от бързо и задълбочено разследване на съмненията за корупция във Висшия съдебен съвет. Ако бъде установена корупционна практика, трябва да последват най-строги дисциплинарни мерки за уличените.

Реформите, препоръчани от Комисията през юли 2009 г., трябва да се превърнат в национален приоритет. Необходимо е те да бъдат предприети в повече области от Народното събрание чрез конституционни промени.

3. В областта на обществените поръчки и конфликта на интереси са необходими законодателни промени, които предлагаме да бъдат извършени до края на лятната сесия на Народното събрание. Целта е името на България да се изчисти от съмненията за корупция особено при усвояването на европейските фондове.

24. 03. 2010 г.
гр. София