Позиция на ДСБ във връзка с проблема със здравните осигуровки на българите живеещи в чужбина (10-03-2005)

Демократи за силна България приемат, че не е справедливо българските граждани, живеещи в чужбина, да се осигуряват два пъти – веднъж у нас и веднъж в държавата, в която живеят.
Според нас, българските граждани, трайно пребиваващи в чужбина, могат да не плащат здравноосигурителни вноски.
Българските ученици и студенти в чужбина се осигуряват за сметка на държавния бюджет.
Здравноосигурителните права за български граждани, живеещи в чужбина, могат да се възстановят при условия на трайно пребиваване в България и след последователно заплащане на повече от шест поредни здравноосигурителни вноски.
Не е задължително декларацията, с която българските граждани удостоверяват, че живеят в чужбина, де се подава лично. Тези документи могат да се изпращат по факс или чрез интернет.
Демократи за силна България настояваме управляващите да предприемат действия за сключване на междудържавни спогодби в областта на здравеопазването за взаимно признаване на осигурителни права.