Позицията на Демократи за силна България по отношение на концесията в Национален парк „Пирин”

Позицията на Демократи за силна България по отношение на концесията в Национален парк “Пирин” е принципна и устойчива от 2011-та година насам. Тя е основана на върховенството на закона, извън което е немислимо развитието на функционираща пазарна икономика. Тогава за пръв път държавата в лицето на министъра на околната среда и водите оповести нарушение на концесионера, състоящо се в многократно надхвърляне на полагащата му се концесионна площ.
Въпреки непрекъснатите ни настоявания, държавата още не е встъпила в правата си върху всички имоти и съоръжения, изградени извън концесионната площ и не е санкционирала всички нарушители, сред които и държавни и общински органи на властта. Нещо повече – държавата не е защитила собствеността ни и в територията на концесията, тъй като няма издадени актове за държавна собственост на нито един от построените обекти и в нарушение на Закона за концесиите собствеността на лифтове вече е прехвърлена от концесионера “Юлен АД” на трети лица.
През 2015 год. към Министерски съвет беше създадена междуведомствена работна група, върху която се съсредоточиха очаквания да излезе с цялата налична информация за натрупаните проблеми с концесията в Националния парк, както и предложение за тяхното решение. За съжаление, въпреки изричното ни настояване за оповестяване на всички данни и предаването им на компетентните контролни органи, според нас, работната група не е изпълнила предназначението си. Това го признава самата тя в докладната си до премиера – “Освен това МРГ няма задача да установява изпълнението на задължения по КД.”. Предложеното от нея изменение на Концесионния договор, въпреки някои подобрения, които въвежда, в крайна сметка узаконява извършените през годините множество нарушения. Напротив тя позволява десетократно увеличаване на площта, на която концесионерът може да строи срещу двукратно увеличаване на концесионното такса. Това предложение не е в полза на българските граждани.
Демократи за силна България за пореден път настояваме за:
1. Възстановяване на законността в Националния парк “Пирин”, който е изключителна държавна собственост. В тази връка:
1.1. всяко незаконно строителство на писти, сгради и съоръжения да бъде разследвано и наказано от компетентните органи;
1.2. държавата да гарантира правата си като бъдат издадени актове за държавна собственост на всички построени от концесионера сгради и съоръжения и същите да бъдат отразени в кадастралните карти.
2. Разтрогване или за предоговаряне на концесионния договор с цел новата концесия:
2.1 да отговаря на всички условия на българското и европейско законодателство;
2.2.да гарантира равнопоставеност на местния бизнес и свободна конкуренция при предоставяне на услуги;
2.3. да отчита правата на потребителите и да създава условия за детски и семеен спорт;
3. Новият план за Управление на НП “Пирин” да създаде ясни и безспорни зони и режими, в съответствие с Закона за защитените територии и изискванията на ЮНЕСКО към обекти от световното наследство.
Към настоящия момент за нас е напълно неоснователна претенцията на концесионера на “ски-зона Банско” , че правата му се разпростират в цялата туристическа зона и че обхващат строителството на нови ски-съоръжения. Българският закон е категоричен, че ново строителство на спортни съоръжения в рамките на националните паркове е недопустимо. Ски-туризмът следва да се развива в съседни на парка територии. Така ще се създаде възможност за други инициативи и нови инвестиции.
Демократи за силна България подкрепяме развитието на ски-спорта и туризма, което е несъвместимо с монопола на олигарси.
В този смисъл и по отношение на Природен парк “Витоша” настояваме Столична община да си върне собствеността върху съоръженията от електрическия градски транспорт, която е продала на частния собственик “Витоша ски АД” и да развие планината за целогодишен туризъм в ползва на ползвателите й, а не на монополисти.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: Ние не сме перална машина, снемането...
Президентът щеше да ни набие, има капания срещу ПП-ДБ от кохортата на Радев, посочи...
Йордан Иванов за “Барселонагейт”: Прокуратурата се събуди от...
Прокуратурата поиска имунитета на Борисов, след като се събуди от зимен сън. Това заяви...
19 години Демократи за силна България
Политическа партия „Демократи за силна България” днес става на 19 години . Преминахме през...
Декларация на Националното ръководство на ДСБ
Националното ръководството на Демократи за силна България препотвърждава своето решение за подкрепа на излъчения...
Атанас Атанасов: На президента му се услади властта
Президентът може да има своите позиции. Може би в този дълъг период от време,...