Позицията на Демократи за силна България по отношение на концесията в Национален парк „Пирин”

Позицията на Демократи за силна България по отношение на концесията в Национален парк “Пирин” е принципна и устойчива от 2011-та година насам. Тя е основана на върховенството на закона, извън което е немислимо развитието на функционираща пазарна икономика. Тогава за пръв път държавата в лицето на министъра на околната среда и водите оповести нарушение на концесионера, състоящо се в многократно надхвърляне на полагащата му се концесионна площ.
Въпреки непрекъснатите ни настоявания, държавата още не е встъпила в правата си върху всички имоти и съоръжения, изградени извън концесионната площ и не е санкционирала всички нарушители, сред които и държавни и общински органи на властта. Нещо повече – държавата не е защитила собствеността ни и в територията на концесията, тъй като няма издадени актове за държавна собственост на нито един от построените обекти и в нарушение на Закона за концесиите собствеността на лифтове вече е прехвърлена от концесионера “Юлен АД” на трети лица.
През 2015 год. към Министерски съвет беше създадена междуведомствена работна група, върху която се съсредоточиха очаквания да излезе с цялата налична информация за натрупаните проблеми с концесията в Националния парк, както и предложение за тяхното решение. За съжаление, въпреки изричното ни настояване за оповестяване на всички данни и предаването им на компетентните контролни органи, според нас, работната група не е изпълнила предназначението си. Това го признава самата тя в докладната си до премиера – “Освен това МРГ няма задача да установява изпълнението на задължения по КД.”. Предложеното от нея изменение на Концесионния договор, въпреки някои подобрения, които въвежда, в крайна сметка узаконява извършените през годините множество нарушения. Напротив тя позволява десетократно увеличаване на площта, на която концесионерът може да строи срещу двукратно увеличаване на концесионното такса. Това предложение не е в полза на българските граждани.
Демократи за силна България за пореден път настояваме за:
1. Възстановяване на законността в Националния парк “Пирин”, който е изключителна държавна собственост. В тази връка:
1.1. всяко незаконно строителство на писти, сгради и съоръжения да бъде разследвано и наказано от компетентните органи;
1.2. държавата да гарантира правата си като бъдат издадени актове за държавна собственост на всички построени от концесионера сгради и съоръжения и същите да бъдат отразени в кадастралните карти.
2. Разтрогване или за предоговаряне на концесионния договор с цел новата концесия:
2.1 да отговаря на всички условия на българското и европейско законодателство;
2.2.да гарантира равнопоставеност на местния бизнес и свободна конкуренция при предоставяне на услуги;
2.3. да отчита правата на потребителите и да създава условия за детски и семеен спорт;
3. Новият план за Управление на НП “Пирин” да създаде ясни и безспорни зони и режими, в съответствие с Закона за защитените територии и изискванията на ЮНЕСКО към обекти от световното наследство.
Към настоящия момент за нас е напълно неоснователна претенцията на концесионера на “ски-зона Банско” , че правата му се разпростират в цялата туристическа зона и че обхващат строителството на нови ски-съоръжения. Българският закон е категоричен, че ново строителство на спортни съоръжения в рамките на националните паркове е недопустимо. Ски-туризмът следва да се развива в съседни на парка територии. Така ще се създаде възможност за други инициативи и нови инвестиции.
Демократи за силна България подкрепяме развитието на ски-спорта и туризма, което е несъвместимо с монопола на олигарси.
В този смисъл и по отношение на Природен парк “Витоша” настояваме Столична община да си върне собствеността върху съоръженията от електрическия градски транспорт, която е продала на частния собственик “Витоша ски АД” и да развие планината за целогодишен туризъм в ползва на ползвателите й, а не на монополисти.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Позиция на Националното ръководство на ПП “Демократи за...
На свое заседание, проведено на 06.10.2022г., Националното ръководство на ПП „ДСБ“ обсъди изборните резултати...
Водещите кандидати на ДСБ в листите на “Демократична...
Доверете се на разума с номер 25 за "Демократична България"!
Кристина Петкова: в следващия Парламент ще настоявам за...
Кристина Петкова в "Денят с Веселин Дремджиев" Радвам се, че вицепрезидентът Йотова е прочела...
Атанас Атанасов: Би било добре, ако може да...
За „Демократична България” би било добре, ако постигне мнозинство само с „Продължаваме Промяната”. Това...
Атанас Атанасов: Още през март получихме информация, че...
“Искам да започна с едно извинение към българските граждани. В това трудно време извинявайте,...