Подуяне

Цецка Бачкова

GSM: 0888 064 747
tzbatchkova@hotmail.com
Образование – Висше; политология и икономическа политика
ж.к. Сухата река, бл. 11, вх. В, ет. 1
всеки първи вторник от месеца след 18.30 ч.
тел. 943-36-31