Подреждане на листите на 19 МИР Русе

1. Иван Николаев Станев – 221 гласа

2. Деана Георгиева Тонева – 215 гласа

3. Мария Желязкова Василева – 204 гласа

4. Божин Димитров Ангелов – 146 гласа

5. Ирина Димитрова Ковачева – 108 гласа