Питане на Вили Лилков към финансовия министър относно политиката на Министерството на финансите по отношение определянето на законната лихва, премахване на понастоящем санкционния й характер и възможността за диференциация на размера на законната лихва за забава на физически лица и търговци

„Законната лихва за забава у нас е най-висока от страните в ЕС – основен лихвен процент на БНБ плюс 10 %, докато в ЕС, с две изключения, надбавката е 8 %. Освен това в България тя не е диференцирана за граждани и търговци, както е в някои от страните на ЕС – в Австрия размерът на законната лихва за физически лица е 4 % плюс ОЛП; в Германия – 5 % плюс ОЛП, а между търговци – 8 % + ОЛП за страната. При мизерните лихви на банките в момента лихва от 10% плюс ОЛП е драстично висока!

С Мартин Димитров и Петър Славов питаме министъра на финансите за възможността за намаляването на законната лихва за забава, както и за възможността за диференциацията й за физически лица и търговци“.

Още информация може да намерите тук: http://www.parliament.bg/bg/enquiry/23573