Писмо от ПП ДСБ до президента Георги Първанов

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
8 ноември 2006 г., София
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Решението на правителството за строителство на АЕЦ „Белене“ е от голямо значение за националната сигурност на страната.
Този огромен за мащабите на страната ни проект стартира с неясно финансиране, недоказани технико-икономически параметри и многобройни рискове за отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци.
Проектът противоречи на препоръките на Европейския съюз за ускорено развитие на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и за рязко повишаване на енергийната ефективност като ключови елементи на енергийната независимост и сигурност на страната ни.
Решението на правителството поставя България в пълна и необратима енергийна зависимост от Русия, което е в разрез с националните интереси и с европейската ориентация на страната.
Концепцията за националната сигурност на Република България ни задължава политиката на сигурност да защитава страната ни от налагането на чужда политическа и икономическа воля и да осигурява енергийната ни независимост.
Във връзка с това настояваме да свикате възглавявания от Вас Консултативен съвет за национална сигурност и поставите за обсъждане посочените проблеми.
Парламентарна група на
Демократи за силна България
Иван Костов
Председател