Писмо до министър-председателя на България

ДО
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Вчера, 11 ноември 2015г., се проведе заседание на председателстваната от мен Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред с основна точка в дневния ред – Обсъждане и гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016г.
По предварително решение на комисията, на това заседание бе поканен да представи законопроекта министърът на финансите г-н Владислав Горанов. Считам, че нуждата от присъствието на министъра е публично известна. По неясни причини г-н Горанов не се яви на заседанието. Тази му постъпка, освен че е неизпълнение на негово конституционно задължение, се явява и неуважение към висшия орган на държавната власт – Народното събрание.
Обръщам се към Вас, защото смятам че грижата за доверието на обществото към държавните институции на първо място трябва да е грижа на представителите на самите институции.

С уважение,

Атанас Атанасов

Председател на Комисията по вътрешна
сигурност и обществен ред
12.11.2015г.
гр. София