Петър Москов: Случващото не е въпрос на политически различия, а на лични интереси

(видео)

Водещ: …Сега ще поканим Петър Москов.

Водеща: Благодаря ви, сега трябва да си размените местата. Благодаря ви.

Водещ: Вие поискахте, с риск да не се стигне до канибализъм, да не сте заедно. Заповядайте, г-н Москов.

Водеща: Г-н Москов.

Водещ: Който ще е на различна позиция, въпреки че се здрависахте. Добре дошъл.

Водеща: Поздравихте се. Добре дошли.

Петър Москов: Здравейте, на вас и на вашите зрители.

Водещ: Успяхте ли да чуете част от нещата, които прозвучаха?

П. Москов: Да, да, чух всичко.

Водещ: И, какво става? Ще го има ли ДСБ – ето, че по-перспективно се вижда за част от вашите хора да отидат при друг проект?

П. Москов: Знаете ли, от една страна, като говорим за личните перспективи на определени хора, аз, разбира се, не мога да взема отношение по това. Всеки е пълнолетен, ваксиниран и може да вземе своите решения. Понеже конкретният информационен повод е, така, напускането на 15 – 17 човека…

Водеща: Нова порция от 17 души.

П. Москов: …нова порция от 17 души, които стават общо 21, нали така? Не ми е приятно да влизам в такъв разговор, но понеже има някаква героизация около цялата тази работа, ще кажа с две изречения фактите около това нещо и мисля, че така можем да затворим тази тема. От въпросните напуснали ДСБ, за което съжалявам, аз съжалявам за всеки един човек, който напуска ДСБ, двама души са бивши последователни секретарки на един от кметовете на столичните райони.

Водещ: Какво сега значи това?

Водеща: Какво, кои са те?

Водещ: Райони, секретарки, какво значи?

Водеща: Двама от напусналите…

П. Москов: Значи, двама от председателите – на район “Студентски” и на район “Лозенец”, са бивши секретарки на кмет на столичен район.

Водещ: Секретари…

П. Москов: Секретарки, секретарки. Секретарка като човек, който ви записва дневния ред. Други четирима след изборите бяха назначени на платени…

Водещ: Защо трябва да назначавате секретарки на тия постове?

П. Масков: Момент, момент. А, това не ме питайте мен.

Водещ: Защо?

П. Москов: Питайте хората, които са ги назначили.

Водеща: Какво лошо има да си секретарка, бих казала аз.

П. Москов: Други четирима…не, няма нищо лошо, искам да кажа само…

Водещ: Защото той си има контекст да ги неглижира.

П. Москов: …че други четирима са назначени в общинския съвет на платени експертни длъжности. А всеки един от тези председатели, който е напуснал, всъщност е напуснал след бламиране на общото събрание на собствената сиорганизация през миналата седмица. Тоест собствените им организации на общо събрание са казали, че не приемат тази политика. Дотук с геройството и всъщност разказът за едни доста…Как да кажа, това е политика на олихвяване, не е политика на бъдещето.

Водещ: А не са ли прави всъщност те?

Водеща: Тоест ДСБ не е изстискана от здрави сили, а напускат незначителни хора, които нямат отношение към изграждането на образа…

П. Москов: Аз не искам да коментирам, аз не искам да коментирам…

Водеща: …и плътността на тази партия?

П. Москов: … значимостта на всеки един човек, защото нямам тази компетентност. Има хора, които могат да си вменят това нещо. Искам да кажа само следното – че не става въпрос за политически различия, а става въпрос за индивидуални, персонални човешки проекти, за които аз желая…желая успех на всеки, който е поел своя нов път.

Водеща: Проекти, свързани с повече влияние, повече власт, повече пари?

П. Москов: Много е вероятно. Знаете ли, слушах…

Водеща: За конкретните хора.

П. Москов: …слушах и досегашния разговор. Има една съществена разлика. Знаете ли, ДСБ не е партията на Иван Костов.

Водещ: Е на кого е?

Водеща: А на кого е?

П. Москов: ДСБ е моята партия и партията на още около 100 000 души, които отстояват своите позиции навсякъде в България.

Водещ: Тоест вие, така, поетично го казвате, но това е…

П. Москов: Не, не е поетично, това е така. Ще ви кажа защо. Аз не съм в ДСБ заради Костов или защото Костов може да не бъде там. Аз съм в ДСБ, защото ДСБ и “Синята коалиция”, от която ДСБ е част, е, така, представителството на, как да кажа, на реформаторското усилие на част от българския народ. Вярвам в това. Защото ДСБ и “Синята коалиция” са политическите партии, които отстояват това ежедневното ни качество на живот да бъде подобрено чрез конкретни мерки, аз мога да ви кажа кои са течаст, от които са реализирани…

Водещ: Да, не участвате на партийно събрание сега. Значи…

П. Москов: Аз ли съм на партийно събрание?

Водещ: Не, не, става дума за… ОК, имат лични мотиви, сигурно е, едни повече, други по-малко. Същността обаче на това, което казват – подмяна ценностите, с които се основа ДСБ. 2003 г. ли се основа? Дълбока криза на партията, която не може да се преодолее. Имитация на опозицията и липса на защита интересите на гражданите. В същността си тази диагноза, дори да е провокирана от лични кариеристични подбуди, не отговаря ли на истината? Костов имаше един период, в който щеше да даде път на младите… за малко, не трябваше ли да го направи?

П. Москов: Аз съм резервиран към разказа млади, стари, средни и т.н. Ако говорим за нещо, трябва да говорим за нови политики, а не за нови хора. Защото Станишев беше много млад, когато взе БСП, сега баща му си иска партията обратно, ако не се лъжа. Знаете ли, когато говорим за това дали ДСБ отстоява политики, аз отново ви казвам какво е моето ДСБ, защо аз съм в ДСБ. Защото ДСБ наистина отстоява ежедневното ни качество на живот, заедно със “Синята коалиция”…

Водещ: Това не е част от…

П. Москов: Отстоява възможността в България да има гражданска свобода, както индивидуална, моя, ваша, да не бъдем подслушвани, да можем да гласуваме свободно и т.н., така и възможността ни свободно като общност да определяме дали да бъдем част от общността на свободните хора, или да бъдем част от евразийски съюз.

Водещ: Хубавото…

Водеща: Тезата, че Иван Костов трябва да си отиде…

П. Москов: Всичко това, всичко това…

Водеща: …за да могат да се решат част от проблемите…

П. Москов: Разбирате ли, фиксацията върху Иван Костов е особено състояние. А аз…

Водеща: Когато лидерът на една партия е доминиращата фигура в тази партия…

Водещ: Сигурно е особено състояние.

П. Москов: Знаете ли, мен Иван Костов не ме доминира.

Водеща: …сигурно има причина за това.

П. Москов: Аз съм част от една политическа партия, чийто председател в момента се нарича Иван Костов. За мен…

Водеща: Откакто е създадена.

П. Москов: …възможността Иван Костов да бъде председател на тази партия е шанс, защото той е политическо острие, чрез което и моите политически позиции стават чуваеми. Защото за Костов може да се говори всичко, но не и че това, което говори не е чуваемо и не е силно, нали така?

Водещ:Става дума за друго – това бетониране, толкова дълги години, вече ще станат догодина десет години, на горе-долу едни и същи хора около ръководството, не лишава ли от перспектива и от желание да развиват и политическа кариера други хора, и не ги ли кара…

П. Москов:Ама, както виждате…

Водещ:…да търсят реализация другаде?

П. Москов:

…както виждате, както виждате, няма никакво бетониране.

Водещ:

Няма ли черупка наистина?

П. Москов:

Както виждате, няма никакво бетониране, всички тези хора са били и са част от ръководството…

Водещ:

За ръководството става дума.

П. Москов:

Да, от ръководството – г-н Петър Николов, който беше преди малко тук, беше член миналата година на ръководството на партията. Исках да кажа следното: ако твоята политическа цел е всъщност да бъдеш, да спечелиш благоразположението на председателя, в случая на Иван Костов, и от това да имаш своето кариерно развитие, това е сгрешена цел. Аз нямам такава цел и никога не съм имал. Не съм в ДСБ за кариерно развитие, защото си мисля, че политиката не би трябвало да бъде предмет на кариерно развитие.

Водеща:

Тоест казвате, че тези напусналите не са…

П. Москов:

Аз имам своята житейска реализация.

Водеща:Тези напусналите не са спечелили доверието на лидера Иван Костов, така ли, това ли се случва?

П. Москов: Не, не, не, не на лидера, пак казвам. Има районни организации, които…

Водеща:Вие използвате тази формулировка.

П. Москов:Ако ти се стремиш да спечелиш доверие на лидера и по този начин да прогресираш житейски, това е изцяло сгрешен житейски пътсъжалявам, за което.

Водещ:А защо сте привлекли такива хора с толкова сгрешени ценности тогава?

П. Москов:Аз не казвам, че…

Водещ:И са били овластени.

П. Москов:Аз не казвам, че тези хора са добри или лоши, просто казвам, че това е сгрешена житейска перспектива, от моя гледна точка. Но основата на това, което искам да кажа, е, че всъщност не става въпрос за политически различия. Ако нещата, за които аз ви казвам, ако ДСБ и “Синята коалиция” престанат да бъдат наистина организацията, наистина коалицията, която да защитава възможността ние да бъдем част от едно по-добро ежедневие на Европейския съюз, аз ще имам проблем и с моя председател, и с моята партия, но тук аз не виждам такъв проблем.

Водещ:Тази история с Кунева според вас логично следствие ли е на едни хора, които искат да напуснат една партия и да търсят реализация другаде, или подозирате някакъв по-дълбок и организиран замисъл това да се случи? Честно, без да… без риторика.

П. Москов: Че това нещо се случа организирано, няма, няма и съмнение, че

по този начин, с мародерство, не се прави нова различна политическа сила, това също е…

Водещ:Кой е мародерства?

П. Москов:Г-н Даниел Вълчев.

Водещ:Моля?

Водеща:Той ли е…

П. Москов:Г-н Даниел Вълчев.

Водеща:Той ли е човекът, който кани вашите хора в организацията, структурата на Меглена Кунева, все още непревърнала се в партия.

П. Москов:Това категорично, това категорично и безспорно, но аз не бих искал да разсъждавам върху начина, по който различни политически…

Водещ:Кажете го, технологията, технологията е важна, защото вие говорите за технология на мародерство.

П. Москов:Да.

Водеща:Даниел Вълчев, бившият министър на образованието и сега съратник на Кунева…

П. Москов:Който всъщност е силният човек в този проект.

Водещ:Това може да е, това може да е клюка…

Водеща:…се обажда…

П. Москов:Кунева, Кунева е, така, фасадата на това нещо.

Водещ:Това може да е клюка, кой ви го каза и как го разбрахте?

П. Москов:Знаете ли, няма клюка, а има реални факти, има едни хора, които напускат определено място и отиват на друго място.

Водеща:Двама от четиримата напуснали.

П. Москов:Двама от четирима.

Водещ:А тия 17?

Водеща:С тенденция и останалите.

П. Москов: Не мога да кажа, разбирате ли, това, което, това, което се опитвам да обясня е, че тези 17 човека са хора, които са загубили политическото доверие на собствените си организации. Разберете, една седмица преди този героичен акт на напускане те са бламирани на общи събрания на собствените си общи организации.

Водеща: Напуснали са ги останалите.

П. Москов: Точно така. Така че наистина нека това да бъде един щастлив житейски път за тези хора. Искам да кажа и още нещо, което е… може да ви звучи всякак…

Водеща: Ние искахме някои от тези хора да дойдат, един от 17-те, но не успяхме вчера да ги поканим.

П. Москов:Уважавам тяхната позиция, само казвам, че да се създава впечатление за драма и да има реално драма в една политическа сила са различни неща. Но искам да кажа следното. Има една хубава българска поговорка…

Водеща: И финал вървим.

П. Москов:…която гласи, че не бива да плюеш в кладенеца, от който си пил вода.

Водеща:Лош вкус е най-малкото.

П. Москов:Нека, нека, лошо вкус, да, и лошо възпитание.

Водеща:Да.

П. Москов:Нека всеки един от тези хора, който е взел житейския си път, да се движи напред и да разсъждава за своите персонални житейски проекти. ДСБ наистина, като част от “Синята коалиция”, ще бъде представителството на модерните граждани на България и затова аз съм в ДСБ.

Водещ: Ще влезете ли в парламента?

П. Москов: Не заради Иван Костов и не въпреки него.

Водещ: Мислите ли?

П. Москов: О, разбира се.

Водещ: Сами.

П. Москов: Заедно със “Синята коалиция”?

П. Москов:Наистина отговорът на всичко това, което се случва в момента, защото, знаете ли, може би в изминалия ден около 200 човека са напуснали, примерно партия ГЕРБ, само че ние говорим за 17, които са напуснали ДСБ. А отговорът на всичко това трябва да бъде…

Водеща: Не знаем дали е така.

П. Москов: …препотвърждаването за, така, траен политически съюз, наречен”Синя коалиция” и това да бъде основата на един реформистки блок.

Водещ: Обща партия трябва ли да има, да се слее пак СДС и ДСБ, чуват се и такива гласове.

П. Москов: Това е технология, въпросът е дали има реформистка сила, която да защитава определени политики, които са моите, вашите и вашите, защото аз ви уверявам, че това, което…

Водещ: Костов може ли да върви напред?

П. Москов: …което артикулира ДСБ, е начинът България да се превърне в модерна държава.

Водещ: С досегашния лидер, настоящия.

П. Москов: Фиксацията върху лидера е погрешен ход. Говорим за отстояване на политика. Ако тази политика се споделя и от лидера, той ще продължи да бъде лидерът на ДСБ.

Водеща: Фиксацията…

П. Москов: Това са политиките, за които ви говорих.

Водеща: Вече…

П. Москов: Разбирате ли, фрустрацията аз много харесам Костов, а след това изведнъж го разлюбвам, е ученически разказ за така…

Водещ: Така се случва в живота обаче…

П. Москов: Не, така се случва в училище. В политиката, която е занимание за възрастни хора, нещата са място за разум и за отстояване на трайни, последователни политики. Ако Иван Костов иска да отстоява тези политики, той ще продължи да бъде шеф на ДСБ, ако не, просто ще се намери друг, но не защото е различен от Иван Костов, а защото има различна визия за това как трябва да се държи партията.

Водеща: Вече сме във времето на новините…

Водещ: Благодарим ви.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...
Атанас Атанасов: ПП-ДБ сме единствената политическа сила, която...
Няма да се борим за оцеляване на тези избори, ние ще се борим за...