Петър Москов: Парите ни – за здраве, а не към олигархия. Как?

Oтговорът на въпроса какво трябва да се прави в здравеопазването винаги е един и за всички нас е реформа.

Реформата в здравеопазването означава държавата да изработи решения и механизми на приложението им, които да приведат системата към структурен и кадрови модел, обезпечаващ оптимален ефект срещу парите, които обществото може да си позволи.

Целите на реформата в здравеопазването трябва да бъдат: подобрен достъп до лечение, гарантирано качество на медицинската услуга и постигане на максимална ефективност на вложените от обществото средства.

1. Достъп до лечение

– Решение: всеки здравноосигурен български гражданин да получи своята индивидуална здравна карта.

– Ефект: всяко наше отиване при лекар се удостоверява с поставяне на картата в устройство като това в магазините. Това гарантира на НЗОК, че различни мошеници не са ни преглеждали, изследвали или оперирали, без ние да знаем.

Освен това тази карта ни прави носители на нашето право като здравноосигурени. На нея е записано, че аз, Петър Москов, съм здравноосигурен и притежавам правото на определен брой изследвания, прегледи и манипулации. Няма талони и направления, за които да се молим, защото по правило те все са свършили предишния ден. Ние носим нашето право със себе си и нашият лекар определя единствено медицинската необходимост да го ползваме в момента.

2. Гарантиране на качество

– Решение: въвеждане на система от критерии от МЗ, за това какво трябва да има като апаратура и кадрови ресурс, за да може една сграда да може да се нарече болница.

– Ефект: така на базата на специфичното си познание и отговорността, която сме му делегирали МЗ ще гарантира, че нашето здраве и живот не са поставени в условия на риск, когато сме принудени да влезем в болница. Парите ще следват навременната и качествена болнична помощ и ще е ясно къде можем да я получим.

Сегашното състояние, в което пациентът често не е предмет на лечение, а част от финансови взаимоотношения между различни нива на една здравна система, която си е самодостатъчна, ще се промени. Ще се формира механизъм на остойностяване на клиничните пътеки, отчитащ финансовата тежест върху болниците, поддържащ високоспециализирани екипи и скъпо, модерно технологично оборудване. Пациентите ще получат сигурност за себе си и предвидимост за разходите, а болничната система мотивация за структурно и кадрово преструктуриране.

3. Ефективност на разходите за лекарства

– Решение: създаване на мястото на съществуващите (9) девет на брой комисии, занимаващи се с лекарствена политика на Агенция за лекарствена политика, регулация на цените и контрол на лекарствената терапия.

– Ефект: сегашната разпокъсана, некоординирана и неносеща отговорност за решенията си система да се замени от ясна структура на подчинение на МС. Така се формира видимо за държавата и гражданите място с ясна институционална отговорност, където в условията на прозрачност се срещат медицинската необходимост да заплащаме с данъците си дадено лекарство и финансовата възможност да го правим.

Такъв подход ще доведе до политика, ориентирана към заплащане от касата на процент от цената на лекарственото лечение за даденото заболяване и това ще даде възможност целта на заплащането да бъде излекуване, а не финансиране на част от цената на някакво лекарство, незнайно как попаднало в някакъв списък.

Такава агенция, ползваща се с кредит на доверие, ще проведе и гарантира прилагането на държавната политика в тази сфера.

А именно там, където има генерични (по-евтино със същото качество) форми на даден медикамент нашите данъци да отиват не в джоба на фармацевтични посредници, а за осигуряване на този медикамент за много повече нуждаещи се. Едновременно с това освободеният финансов ресурс трябва да отиде за осигуряване достъпа на българските граждани до модерните иновативни медикаменти на големите фармацевтични компании.

Това са малка част от мерките, които ще въведат ред и прозрачност в системата на здравеопазване и ще дадат на всеки от нас отговор за какво отиват здравните ни вноски. Неприлагането на такъв пакет от мерки ще доведе до разпад на лекарствения пазар, връщането на болниците към лимити и бюджети и до допълнителна демотивация да плащаме здравните си вноски. Виновни ще бъдат ту лошите лекари, ту недоволните пациенти и всички ние ще продължим да живеем в този затворен кръг, докато олигархията в медицината и фармацията прибира парите ни.

За прилагането на тези на пръв поглед прости мерки е нужно много повече от желанието на отделен човек, пък бил той и министър. Нужна е политическа воля за отстояването на тежки и понякога непопулярни действия. Нужно е да се бръкне дълбоко в раната.

Ние от Синята коалиция сме готови да защитаваме това. Да видим кой още излиза на ринга?

* Описаното е малка част от реформистката програма за здравеопазване на Синята коалиция.

Петър Москов е член на ръководството на ДСБ. По професия е лекар анестезиолог.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Налице е заплаха за националната ни...
Налице е заплаха за националната ни сигурност през ДАНС. Това заяви в "Още от...
Владимир Славенски: Общинският съвет на Пловдив блокира отчетността...
С остра критика реагираме на решението на ОбС на Пловдив, което не прие нашето...
Бонка Василева: Осигурени са нужните 37 милиона лева...
Имаме и позитивни новини за София - осигурени са нужните 37 милиона лева за...
Д-р Ивайло Митковски: Следдипломната квалификация е задължителна за...
Д-р Ивайло Митковски е ортопед-травматолог, депутат в парламентарната комисия по здравеопазване от листата на...
Людмила Илиева: Здравеопазването във Велико Търново и региона...
Здравеопазването в региона ще се покачи на следващо ниво и с наличието на въздушни...