Парламентарен контрол: 13 въпроса от проф. Вили Лилков

UntitledПарламентарният контрол или с други думи правото на народните представители да задават въпроси към членове на Министерски съвет е една ефективна мярка да бъде получена информация по актуални за обществото въпроси. Това е и лост, чрез който представителите на изпълнителната власт да бъдат “стимулирани” да предприемат мерки по даден проблем. На вашето внимание представяме поредица питания, отправени от народния представител от ДСБ проф. Вили Лилков. Те засягат важни теми, свързани културата, финансите, регионалното развитие и други ключови области от управлението на държавата: 1. Въпрос към министъра на регионалното развитие– самоотчитането на водомерите е честа практика в България, която води до злоупотреби от некоректни клиенти на ВиК операторите. Какви промени се предвиждат, за да бъда избегнати тези лоши практики? 2. Въпрос към министъра на труда и социалната политика– единствено една фирма от гр. Видин, намиращ се в най-бедния регион в България, е получила финансиране по програма “Обучения и заетост” и то за едва три работни места. Има ли дискриминационно отношение към Северозападна България и на какъв принцип е разпределян бюджетът от 8,1 млн. лв. по програмата? 3. Въпрос към министъра на здравеопазването– в хиляди български села и градове няма нито една аптека, което създава неимоверни трудности на местното население и застрашава живота на много хора. Какви са мерките, които Министерство на здравеопазването ще предприеме за решаването на този проблем? 4. Въпрос към министъра на транспорта и съобщенията– част от помещенията на Български пощи ЕАД се намират в лошо състояние и се нуждаят от ремонт. Такъв е случат с пощата в с. Градец, която е била опожарена, а мерки от страна на министерството все още липсват. Защо? 5. Въпрос към министъра на здравеопазването– работодателите са длъжни да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд на работещите, както и информация и обучение за оказване на първа помощ при инциденти на работното място. Действащите към момента правила, регулиращи този въпрос, обаче са твърде остарели и в голямата си част- трудно приложи. Ще предприеме ли и какви действия министерството, за да ги актуализира? 6. Въпрос към министъра на културата– сградите със статут на културна ценност се освобождават от данък, когато не се използват със стопанска цел. В много случаи обаче, техните собственици попадат в административен капан, тъй като общините нито са уведомени, нито имат достъп до регистъра на Националния институт за недвижимо културно наследство. Ще разпореди ли министъра на НИНКН да предостави на всяка община актуалния списък на сградите на нейната територия, които имат статут на културна ценност? 7. Въпрос към министъра на околната среда и водите– какви са резултатите от изпълнението на обществена поръчка за строително – монтажни дейности за разкриване сондажи на находище на минерална вода в гр. Симитли? 8. Въпрос към министъра на околната среда и водите– в  с. Сланотрън, Видинско се намира находище на минерална вода с изключителни балнеологични качества. Преди няколко десетилетия то е ликвидирано поради замърсяване, а въпросът за подновяване на експлоатацията му се поставя многократно от гражданите на Видин. 9. Въпрос към министъра на околната среда и водите–  какво е състоянието на минералните извори, които МОСВ прехвърли безвъзмездно на Столична община и какви са конкретните планове за развитие и експлоатация на всяко от седемте находища? 10. Въпрос към министъра на енергетиката– Без да е обсъждано с жителите и кмета на с. Лозен, министерството на енергетиката е взело решение за разработване на кариера за инертни материали край с. Лозен, Столична община. Защо? Те се притесняват, че проучването и добивът ще засегнат имотите им, а кариерата ще бъде в опасна близост до хората. 11. Въпрос към министъра на културата– Албутинскията скален манастир е един изключителен паметник на културата, намиращ се в лошо състояние. Той се намира на място, подходящо за културен и еко туризъм, но има нужда от обновяване. Какви са намеренията на министерството? 12. Въпрос към министъра на финансите– Инвестиционната програма за развитие на изостанали райони като Северозападна България и Родопите, приета през ноември 2015 г., все още не е стартирала. Причината? Липсата на становище от страна на Министерството на финансите вече 6 месец поред. 13. Въпрос към министъра на културата– Състоянието на емблематичната крепост Баба Вида във Видин е в лошо състояние. Ще осигури ли министерството финансиране на неотложните реставрационни консервационни дейности по крепостта „Баба Вида“ във Видин?]]>

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...