Паркът около НДК с нов облик през 2014 г.

Източник: www.panoramio.com Източник: www.panoramio.com[/caption] Три десетилетия след изграждането на парка около „Националния дворец на културата“ (НДК), през 2014 г. ще започнат дейности по неговото преобразяване и превръщането му в привлекателно място за отдих и организиране на културни събития. Столична община обяви обществена поръчка за ремонт на парковото пространство на обща стойност 14,3 млн. лв., от които 5 млн. лв. ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, а останалата сума от бюджета на столицата. Ще бъде реновирана територия от 162 декара, като според изготвения план, 67 от тях ще бъдат с подменени настилки и изградени нови алеи и пътеки. Любителите на колоезденето ще бъдат зарадвани от предвиденото възстановяване на изтритите очертания на велоалеята с дължина 1,2 км. Фонтанът в подлеза ще бъде реконструиран и ще бъдат обновени водните каскади и чешмички в района. По основните булеварди и улици край парка ще бъде монтирано изцяло ново осветление, което ще направи разходките в тази зона още по-приятни. Извън обхвата на обществената поръчка остава паметникът „1300 години България“, предизвикващ нееднозначните оценки на софиянци, като за него е предвидена подготовката на отделен проект. В поръчката могат да участват български и чуждестранни фирми, като обособените позиции са пет на брой: „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление”, „Паркоустройство и автоматизирана поливна система”, „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК”, „Автоматизирани обществени тоалетни” и „Система за видеонаблюдение”. Основно изискване пред тях е да имат оборот между 400 хил. лв. и 11 млн. лв. за различните части от обществената поръчка, а краен срок за подаване на офертите е 19 декември.]]>

Leave a Comment