Падна завесата на задкулисието

Позицията на РБ може да видите тук

Радан Кънев: Здравейте. Повод за днешната извънредна пресконференция е публичният скандал, породен от изказванията пред медиите на Цветан Цветанов и Делян Пеевски, с които пада завесата за факти от българското задкулисие, които всички знаем и многократно сме обсъждали, но до момента не са били обект на подобно признание от висши държавни служители, политици, в случая двама действащи народни представители, намесващи пряко главния прокурор на републиката. Изнесени са данни за изключително тежки форми на злоупотреба с власт и търговия с влияние. Тази тема не може да остане затворена, не може да бъде подмината, тя е в основата на политическата криза, в която се намира България, в основата на липсата на правосъдие. Това е всъщност грозният облик, който стои зад премерените думи, които четем в докладите на ЕК и реалността зад лъжите, които управляващите ни казват. На практика виждаме защо в България няма правосъдие, защо обикновеният български гражданин не може да получи справедливост в съда, защо инвеститорите напускат страната, защо в България не се откриват нови работни места. Държава, в която такива неща са възможни и в която такива публични данни могат да бъдат подминати никой няма да открива работни места. Ние искаме на тези изнесени данни да бъде направена пълна и пълноценна проверка, за да знае българското общество какво реално се случва с назначенията и да знаем по какъв начин може да бъде преодоляна тази криза. На първо място ние настояваме за КСНС при президента, тъй като изнесените факти са много тежка заплаха за националната сигурност на България. Подобен модел на влияние и назначения в съдебната система, подобен модел на прикриване на тежки престъпления – обвинени са в съучастие гл. прокурор и зам. гл. прокурор в прикриване на престъпно деяние. Днешни журналистически разследвания показват 15 престъпни състава, които следва да бъдат разследвани само във връзка с тези интервюта. КСНС да стигне до съгласие между политическите сили, че е наложителна парламентарна анкетна комисия. Очакваме всички политически сили в българския парламент да се съгласят на такова разследване. Естествено най-много го очакваме от опозицията. Не може да няма толкова честни народни представители и дори в това НС. Ясно е, че то трябва да разследва само себе си, но при милиони българи, които са гласували от чисти подбуди за тези партии, не може да няма неколцина техни представители, които да предизвикат такава анкета. Настояваме и специализираната прокуратура да извърши разпит на гл. прокурор Сотир Цацаров, на зам. гл. прокурор и на участниците в тези разговори, изнесени пред медиите, за да прецени дали трябва да се започне разследване за престъпления по служба на едно или няколко от замесените лица. За повече подробности, както и за позиция във връзка с проектозакона за МВР тук сме заедно с ген. Атанасов и с г-н Грозев, които ще изложат своите виждания и после сме на разположение за вашите въпроси.
Атанас Атанасов: В програмата на НС е включен изцяло нов законопроект за МВР, но това пак минава някак си незабелязано от обществеността. Искам да Ви посоча, че приемането на действащата Конституция от 1991 г. до настоящия момент – това е четвъртият изцяло нов закон за МВР. Има три приети, сега е внесен четвърти изцяло нов закон. Такава динамика в законодателната дейност в друга сфера на обществените отношения в България, не е забелязана през тези двадесет и няколко години. Защо се внася изцяло нов закон при положение, че около 80% от текстовете са copy, paste от сега действащия закон. Целта на това действие е да бъдат прикрити основните поправки, които се предлагат, защото те, ако бъдат внесени като предложение за изменение на действащия закон всичко ще стане ясно. Скритият акцент в този законопроект се състои в промяна управлението на човешките ресурси – кадровата политика. По-точно предвижда се радикална промяна в издигането и назначаването на ръководните служители в министерството. Казвам радикална в смисъл на връщане на стария модел на концентрация на цялата кадрова политика в ръцете на министъра на вътрешните работи. Въведения зародиш на конкурсно начало на сега действащия закон се елиминира изцяло. Казвам зародиш, защото законът имитираше конкурсно начало от МВР. А конкурсното начало беше въведено 2006 г., когато България кандидатстваше за член на ЕС. Сега управляващите сектора за сигурност, смятат че конкурсното начало им пречи да осъществяват своите замисли в кадровата политика и това се елиминира изцяло. Като на практика имаме връщане към модела на военизираната система на МВР към бившата милиция. Това е един изключително ретрограден нормативен акт. На практика професионалните качества на служителите, тяхното усърдие, няма да има никакво значение за кадруването на ръководните нива в министерството. Чрез едноличната власт на министъра ще бъдат издигани и назначавани за ръководители удобните на властта от кадровите банки на управляващите партии. Това е основният замисъл на този законопроект и затова се внася като изцяло нов закон, за да може да бъде прикрито това начинание. Има няколко други интересни факта, единият от тях е свързан точно с кадровата политика. Много е интересно това, например в разписаните условия, по които може да бъде освободен главният секретар на МВР, висша професионална длъжност, не фигурира обстоятелство той да бъде освободен, ако той не си изпълнява задълженията или ако ги изпълнява лошо. Дайте си сметка за какво става въпрос. Един друг много важен факт, напоследък чувам, че се опитват да рекламират така нар. доброволни сътрудници, които ще бъдат коментирани като помощния орган на МВР. Това е на практика възраждането на бившия ДОТ – доброволните отряди на трудещите се. Ще бъдат произведени една цяла серия от хора – картаджии, на които ще им бъдат раздадени карти, че са доброволни сътрудници, за да могат да ги показват пред катаджиите, а в същия момент тази мрежа, която ще бъде изградена ще бъде политически контролирана за сметка на това. И то хора облечени с власт в МВР. Едно друго обстоятелство е ликвидирането на сигнално охранителната техника или сигнално охранителната дейност на МВР. Ние като десни хора считаме, че трябва да има насърчаване на частната дейност, конкуренцията и е разумно МВР да не се занимава с тази несвойствена дейност, каквато е сигнално охранителната техника. Само имайте предвид годишния оборот – средства, които влизаха в МВР по линия на тази дейност бяха около 25 млн. на година. И ние задаваме въпроса защо тези дейност не беше приватизирана, а беше подарена на частния сектор. Да бяха я приватизирали. И един друг важен момент с този закон се дава възможност на МВР иззема правомощия на кметовете по отношение на разрешението на организиране и провеждане на масови мероприятия. С друг нормативен акт от същия ранг на практика МВР получава правото да забранява или да разрешава митинги, събрания и манифестации. Това са основните неща по внесения законопроект. Никакъв публичен дебат няма до този момент, няма по този изключително важен законопроект, който е внесен в народното събрание.
Йонко Грозев: И двата проблема, тема на днешната пресконференция – разменените реплики между г-н Цветанов и г-н Пеевски и законопроектът за МВР, показват един и същи проблем и той е директното политическо влияние от управление на сектора за сигурност и правосъдието в България. Политическо влияние, което няма нищо общо с върховенството на закона, което преследва единствено тяснопартийни и индивидуални интереси. Това е основният проблем, пред който е изправена България. Това е описанието на тежката институционална криза, в която се намираме. Начинът, по който могат да бъдат решени тези проблеми. Начинът, по който може да поставяме начало на нов подход. Нещо, което да даде възможност реално да се откъснем от този порочен модел е през изчистване на това как са правени назначенията в сектора сигурност в съдебната система до този момент. България е парламентарна република, мястото това да се случи е в парламента през анкетна комисия, която да бъде отворена и публична. Само така, през разбиране на начина, по който се е злоупотребявано с властта, да бъдат правени тези назначения до този момент, ние можем да скъсаме с миналото и да започнем да градим нещо на чисто. Даваме си сметка, че сегашният парламент е малко вероятно това да го направи. Но също така си даваме сметка, че без това да бъде направено нищо в България няма да се промени.
Въпрос: Съгласни ли сте с Плевнелиев, че новите закони за МВР му отнемат правомощията? И няма ли конфликт на интереси Цацаров да бъде разпитван от специализираната прокуратура?
Радан Кънев: На втория въпрос ще отговоря аз, а на първия ще дам думата на Атанас Атанасов. Няма конфликт, имаме много замесени лица в целия този случай. Още в позицията ни по въпросите за правосъдието и вътрешния ред и сигурност сме отдали дължимото и смятаме, че специализираната прокуратура трябва да има своето по-голямо значение в процеса на борба с организираната престъпност и корупция в България. Така че нашият акцент е, че трябва да се види ролята на специализираната прокуратура. Ето това е случаят, в който тя наистина е изключително важна и в който без нея няма как да се разплете случилото се, за да се започне досъдебно производство. Разбира се най-важно е публичното разплитане чрез анкетната комисия, за което Йонко Грозев спомена, за да се започне досъдебно производство. И тук искам да кажа, че независимо какво реши сегашното НС, ние не сме оптимисти, че то ще вземе отговорно решение. Нашето присъствие в следващи български парламенти ще бъде гаранция, че всички до момента извършени назначения ще бъдат подложени на публична парламентарна анкетна комисия и във всеки бъдещ случай на подобен скандал незабавно ще се свиква парламентарна анкетна комисия, която публично да го разплете пред българските граждани.
Атанас Атанасов: Аз ще си позволя да кажа едно изречение по същата тема. Не за друго, ами защото съм започнал кариерата си като прокурор. В закона е казано, че прокурорът се произнася с определени актове. Между тези актове няма декларации. След като има уличаване в извършване на престъпление на определени длъжностни лица, актът е постановление за образуване на досъдебно производство. След което нека да се подбере публично кой ще е прокурорът, който ще води това разследване и първото действие, което трябва да бъде извършено е да бъде разпитан Цветан Цветанов като свидетел да обясни всички факти и обстоятелства, които знае и оттам нататък те да бъдат проверявани. Извинявам се за отклонението. Има трайна тенденция за отразяване правомощията на държавния глава в сектора за сигурност и това е очевидно. Ако искат днешните управляващи да “подредят” както те се изразяват този сектор, да бяха започнали с общ закон за сигурността, след което да бяха внесли законопроекти за регламентиране дейността на такива важни структури като НРС, НСО, служба “Военна информация” – това е военното разузнаване в МО, които съществуват от 25 години без нормативна регламентация и тогава да се стигне до промени в закона за МВР. Ясно е, че тези законопроекти са конюнктурни, за да могат да обслужват основно замисъла за кадровата политика на днешните управляващи.
Въпрос: Ген. Атанасов, как ще коментирате започналата в понеделник акция на МВР? Ще се справи ли жандармерията с битовата престъпност?
Атанас Атанасов: В законопроекта, който са внесли между другото няма нито една дума как ще се разположат силите на МВР за справяне с битовата престъпност. Ние в нашата предизборна програма на ДСБ бяхме записали във всяко населено място – полицай. Защото по сегашното разпределение се пада по един полицай на седем населени места. Но на вашия директен въпрос ще отговоря така – това е стрелба с топ по ято комари. Това представлява жандармерията срещу битовата престъпност.
Радан Кънев: Аз ще добавя още едно изречение към този въпрос. Действително и в мерките на РБ основно място се отделя на контакта между МВР и местните общности – възможността за разполагане на достатъчно сили на МВР във всички неврологични зони, покритие на всички населени места, достатъчна мобилност на органите на МВР, за да осъществяват т.нар. “постоянен респект” по отношение на битовата престъпност. Къде са най-тежките гнезда на битова престъпност в България е известно с години, тя с единична, двойна или тройна акция на жандармерията по никакъв начин няма да бъде засегната и е повече от ясно, че това не е начинът. Аз мисля, че дори ПР ефект в този случай би бил обратен, защото хората искат да знаят кой полицай отговаря за тяхното село, колко често е там или дай боже постоянно, както и каква е живата връзка между местната власт и този полицай – нещо, което ние също заложихме в мерките си. Шефовете на РПУ да се избират съвместно с общинските съвети, за да има взаимен контрол и при определянето на хората, които отговарят за битовата престъпност.
Въпрос: Вие чухте ли сериозен дебат в НС по време на вота?
Радан Кънев: Сериозен дебат в рамките на настоящото НС не сме чули по нито един въпрос. Нивото на дебата до момента е окаяно по всички въпроси, това НС доказа, че нито опозицията може да поставя важните за обществото въпроси, нито мнозинството може да ги решава. От първият ден наблюдаваме една кланова война, която достигна своята кулминация в публичната схватка, в която няма нищо политическо, между Цветанов и Пеевски.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Георги Ганев: Членството на България в еврозоната може...
През 2024 г. България ще изпълнява инфлационния критерий, посочи икономистът доц. Георги Ганев Членството...
Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...