Отчетно-изборно събрание на 23 МИР

На основание Чл. 48.(1) от устава на „ДСБ“, на 09.09.2021 г. (четвъртък) от 18:30 ч. (регистрация от 18:00 ч. до 18:30 ч.) в централата на партията на ул. „Кърниградска“, ще се проведе отчетно-изборно събрание на 23 МИР със следния дневен ред:

  1. Отчет на Областния председател на 23 МИР.
  2. Отчет на изборната кампания за 46-то НС от председателя на изборния щаб на 23 МИР.
  3. Избор на областен председател по номинация на Националното ръководство.
  4. Избор на зам.-областни председатели.
  5. Политическа дискусия.
  6. Необходими действия за ефективна кампания за предстоящите парламентарни избори.
  7. Разни.

Молим председателите на районните организации да уведомят своите членове и симпатизанти. Право на глас, ще имат членовете, заплатили членски внос, поне за 6 месеца през 2021 г.