Отчетно-изборно събрание на ДСБ-София

На 19.06.2022 г. (неделя) от 16:00 часа в централата на ДСБ на бул. “Витоша” № 18 (вход откъм ул. “Кърниградска”)  ще се проведе отчетно-изборно събране на ДСБ-София.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Политическа дискусия.
  2. Избор на председател на ДСБ-София.
  3. Разни.