Отчетно-изборно събрание на ДСБ район Витоша

На 03.10.2020 г., събота от 11:00 ч. в централата на ДСБ ще се проведе отчетно-изборно събрание на ДСБ район Витоша, като ще бъдат спазени всички санитарни изисквания във връзка с пандемията от COVID-19.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на председателя

2. Избор на нов председател

3. Избор на ново ръководство

4. Обсъждане, номинации и избор на кандидати за предстоящите парламентарни избори

5. Разни