Отчетно-изборно събрание на ДСБ-Поморие

На 02.02.2022 г. от 14.00 ч., в сладкарница „Сахаро“, ще се проведе отчетно-изборно събрание на ДСБ-Поморие.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на организацията на председателя на ДСБ-Поморие.
  2. Политическа дискусия.
  3. Номинации и избор на председател и ново ръководство на ДСБ-Поморие.
  4. Избор на делегати за Национално събрание на ПП ДСБ насрочено за 12.02.2022 г.
  5. Разни.