Отчетно-изборно събрание на ДСБ-Пловдив – район Централен.

На 03.09.2012 г. от 18.30 ч. в къщата на фондация „Бъдеще за България“
на ул.“Княз Церетелев“ №1 в Стария град ще се проведе отчетно-изборно
събрание на ДСБ-Пловдив – район „Централен“.
Дневен ред:
1. Отчет на временно изпълняващия председател на района;
2. Избор на постоянен председател на района;
3. Номинации за градски председател;
4. Номинации за кандидат депутати за следващия парламент;
5. Разни, дарения, членски карти и др.