Отчетно-изборно събрание на ДСБ – Плевен

Общинското ръководство на ДСБ – Плевен кани всички свои членове на отчетно-изборно събрание на 12.03.2013г. (вторник) от 18:00 часа в заседателната зала на ДСБ – Плевен (Новата библиотека), при следния дневен ред:

1. Отчет на председателя

2. Финансов отчет

3. Политическа дискусия

4. Избор на председател на организацията

5. Избор на членове на ръководството

6. Разни

От ръководството на ДСБ – Плевен