Отчетно-изборно събрание на ДСБ-Пазарджик

На 02.02.2022 г. от 18.00 ч., бул. България 24,ще се проведе отчетно-изборно събрание на ДСБ-Пазарджик.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на организацията на председателя на ДСБ-Пазарджик.
  2. Политическа дискусия.
  3. Номинации и избор на председател и ново ръководство на ДСБ-Пазарджик.
  4. Избор на делегати за Национално събрание на ПП ДСБ насрочено за 12.02.2022 г.
  5. Разни.