Отчетно-изборно събрание на ДСБ-Люлин

На 27 август 2021 г. (петък) от 18:00 часа в зала „Сиконко“ – Спортен център „Люлин“, ул. „Арх. Георги Ненов“ 29, жк „Люлин“ ще се проведе отчетно-изборно събрание на ДСБ – Люлин при следния дневен ред:

  1. Отчет на председателя и ръководството на ДСБ-Люлин.
  2. Политическа дискусия.
  3. Избор на ново ръководство.
  4. Организационното укрепване на районната организация.
  5. Актуализация на базата данни на членовете и симпатизантите.
  6. Подготовка и подбор на членове на СИК за предстоящите президентски избори
  7. Разни.