Отчетно-изборно събрание на ДСБ-Ловеч

На 03.02.2022 г. от 17.00 ч. в хотел „Ловеч“, ще се проведе отчетно-изборно събрание на ДСБ-Ловеч.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на организацията на председателя на ДСБ-Ловеч.
  2. Политическа дискусия.
  3. Номинации и избор на председател и ново ръководство на ДСБ-Ловеч.
  4. Избор на делегати за Национално събрание на ПП ДСБ насрочено за
    12.02.2022 г.
  5. Разни.