Отчетно-изборно събрание на ДСБ-Котел

На  26 януари, 2022 г. от 17.00 часа, в Парк-хотел Централ, Сливен, ще се проведе отчетно-изборно събрание на ДСБ-Котел.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на организацията на председателя на ДСБ-Котел.
  2. Политическа дискусия.
  3. Номинации и избор на председател и ново ръководство на ДСБ-Котел.
  4. Избор на делегати за Национално събрание на ПП ДСБ насрочено за12.02.2022 г.
  5. Разни.