Общинско събрание на ДСБ-Котел

На 26 януари 2022 г. от 17.00 ч., в хотел Централ, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Котел.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на организацията на председателя на ДСБ-Котел.
  2. Политическа дискусия.
  3. Разни.