Отчетно-изборно събрание на ДСБ-Каварна

На 29 януари, 2022 г. от 18.00 ч., в клуб на ДСБ, ул. „Добротица“ 5, ще се проведе отчетно-изборно събрание на ДСБ-Каварна.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на организацията на председателя на ДСБ-Каварна.
  2. Политическа дискусия.
  3. Номинации и избор на председател и ново ръководство на ДСБ-Каварна.
  4. Избор на делегати за Национално събрание на ПП ДСБ насрочено за
    12.02.2022 г.
  5. Разни.