Отчетно-изборно събрание на ДСБ-Елин Пелин

На 30.04.2022 г. /събота/, от 10.00 часа, в гр. Елин Пелин, ще се проведе отчетно-изборно събрание на общинската организация. Събранието ще се проведе в клуба на ДСБ.
Дневният ред ще бъде:

  1. Отчет на дейността на общинската организация на ДСБ през изминалия период.
  2. Изказвания.
  3. Избор на председател и общинско ръководство на ДСБ.
  4. Определяне на членския внос.
  5. Дефиниране на политиката и приемане на програмата на ДСБ до местните избори.