Отчетно – изборно събрание на ДСБ „Връбница“

РЪКОВОДСТВОТО НА ДСБ “ ВРЪБНИЦА „

СВИКВА ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 19.01.2013г/събота/ от 10.30 часа в клуба на ДСБ Надежежда ул.“Бели Дунав“ бл.330/входа е отзад /

ДНЕВЕН РЕД

1.Отчет на ръководството за изтеклия мандат

2.Изказвания по отчета.

3.Избор на ръководство

4.Предложения за дейността ни във връзка с референдума и предстоящите парламентарни избори .

5.Разни