Отчетно-изборно събрание на ДСБ-Връбница

На 21.04.2022 г. от 16.00 часа, в читалище „Просвета 1928“ в квартал „Обеля“, ул. „Акад. Димитрий Лихачов“ №1, ще се проведе отчетно-изборно събрание на ДСБ-Връбница.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет на председателя на ДСБ-Връбница.
  2. Политическа дискусия.
  3. Избор на председател и ръководство на ДСБ-Връбница.
  4. Разни.