Отчетно-изборно събрание на ДСБ Варна, р-н Младост

На 18 октомври 2018 г. от 18.00 ч. в клуба на ДСБ-Варна, ул. „Македония“№9, ще се проведе отчетно-изборно събрание на ДСБ „Младост“.
Дневен ред:
1. Отчет на председателя за изминалия период
2. Избор на председател и ръководство
3. Разни