Отчетно-изборно събрание на ДСБ-Благоевград

На 08.05.2021 г. (събота) от 11:00 ч. на ул.Перелик 62, гр. Благоевград, ще се проведе общинско отчетно-изборно събрание на ДСБ Благоевград при следния дневен ред:

  1. Отчет за изминалия преиод.
  2. Оценка на резултата от парламентарните избори.
  3. Оценка на политическата обстановка.
  4. Избор на общински председател и ръководство.
  5. Разни.