Отчетно-изборно събрание на ДСБ-Берковица

На 08.02.2022 г. от 16.00 ч., в Йордановата къща, ще се проведе отчетно-изборно събрание на ДСБ-Берковица.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на организацията на председателя на ДСБ-Берковица.
  2. Политическа дискусия.
  3. Номинации и избор на председател и ново ръководство на ДСБ-Берковица..
  4. Разни.