Отчетно-изборно събрание ДСБ-Пловдив – район Централен

Ръководството на ДСБ-Пловдив – район Централен, кани своите членове на отчетно-изборно събрание
на 31.01.2013г от 18.00 часа в залата на библиотека „Иван Вазов“ откъм улица „Иван Вазов“.

Дневен ред:
1. Отчет на ръководството;
2. Избор на ново ръководство;
3. Избор на делегати за общинско (градско) събрание;
4. Други.