Отчетно-изборно събрание Добрич

На 25.08.2020 (вторник) от 17:30ч в клуба на ДСБ ще се проведе общинско отчетно-изборно събрание при следния дневен ред:

  1. Отчет за изминалия преиод
  2. Избор на общински председател и ръководство
  3. Разни