Отчетно-изборно събране на ДСБ-жени София

На 28.04.2022 г. от 18:00 часа, в централата на ДСБ, ще се проведе отчетно-изборно събране на ДСБ-жени София.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на организацията на председателя.
  2. Политическа дискусия.
  3. Номинации и избор на председател и ново ръководство.
  4. Разни.