Отчетно-изборно събране на ДСБ-Видин

На 16.04.2022 г. от 18:00 часа, ул. Търгавска 4, ще се проведе отчетно-изборно събране на ДСБ-Видин.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на организацията на председателя на ДСБ-Видин.
  2. Политическа дискусия.
  3. Номинации и избор на председател и ново ръководство на ДСБ-Видин.
  4. Разни.