Опровержение

София, 30 октомври 2012 г.

До екипа на предаването

„Тази сутрин“ БТВ

Уважаеми колеги,

На 26 октомври при вас гостува министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. В предаването ви тя си позволи да заблуди зрителите като каза, че подписаното от правителството на Иван Костов споразумениепредвиждало България да прибира само таксите от ж.п. трафика.

Това е невярно и няма нищо общо с фактите. Изпращам ви копие от споразумението, подписано от правителството на Иван Костов. В него изрично е уточнено:

чл. 9 (1) Eксплоатацията на обекта е свързана със събиране на такси, които ще се считат като приходи на договарящите страни. Размерът на таксите ще се определи от договарящите страни.

(2)Приходите, набрани от експлоатацията на обекта, ще се разпределят пропорционално на сумите, вложени от договарящите страни в проектирането и изграждането на обекта, като се отчита и погасяването на заемите и друго финансиране от договарящите страни.

Много ви моля, да намерите подходящ, според вас, начин истината да стигне до зрителите.

Благодаря предварително на екипа на „Тази сутрин“!

Поздрави,

Адриана-Белла Белева

Медиен център – ДСБ