Опровержение

До редакция на в-к СЕГА

В брой 232от 08.10.2012г., понеделник, на страница 2 сте публикували материал, засягащ председателя на ДСБ – Иван Костов.

В статията е представена невярна информация. Подобни разговори или преговори никога не са провеждани.

Моля Ви да опровергаете тази информация.