Общо събрание на район Студентска

На 27.11.2012 г. (вторник) от 18:00 ч. ще се проведе Общо събрание на ДСБ-Студентски в клуба в жк. Мусагеница, бл. 92, вх. А със следния дневен ред:
1. Политическа дискусия.

2. Финансов отчет.

3. Попълване състава на ръководството на районната организация.

4. Избиране на делегати за 10-то Национално събрание на ДСБ.

5. Разни.