Общо събрание на Национален клуб на жените към ПП „ДСБ“

На основание чл. 18 от Правилника на Национален клуб на жените към ПП „ДСБ“ каним своите регистрирани членове и симпатизанти на Общо събрание при следният дневен ред:

  1. Отчет на Председателя.
  2. Политическа дискусия.
  3. Избор на председател.
  4. Избор на ръководство.
  5. Утвърждаване на предложения за политиката и дейността на клуба за период от две години.
  6. Дискусия.
  7. Разни.

Събранието ще се проведе на 13 март 2020 г. от 17:00 ч. в хотел „Шератон“, пл. „Света Неделя“.