Общо събрание на ДСБ Жени

На 17.09.2020 г. от 18:30 ч. в централата на ДСБ ще се проведе общо събрание на ДСБ Жени. Предвид ситуацията с Ковид-19 сме предвидили отдалечена връзка за хората от страната, които не могат или предпочитат да не пътуват.
Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет на председателя

2. Изслушване на кандидатите за председател

3. Избор на председател и ръководство

4. Обсъждане на предстояща програма за новия мандат

5. Обсъждане, номинации и избор на кандидати за предстоящите парламентарни избори

6. Обсъждане за включване в предкампания и кампания на ПИ 2021

7. Приемане на резолюция

8. Разни