Общинско събрание на ДСБ-Якоруда

На 03.02.2022 г. от 18.00 ч. в кафе „Фери“, ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Якоруда.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Други.